fifa window“Açık olalım. 2018’de Rusya’da ve 2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupaları ile bağlantılı insan hakları ihlallerini önlemek için kaybedilecek zaman yoktur.” – Sylvia Schenk, Uluslararası Şeffaflık Örgütü Almanya

FIFA hala Dünya Kupası ile bağlantılı insan hakları ihlalleri ve yolsuzlukla mücadele konusunda ciddi olduğunu kanıtlamak zorundadır. Başkan adaylarının hiçbiri gelecek haftaki seçimden (26 Şubat) önce önde gelen sivil toplum örgütleri tarafından kendilerine önerilen geniş kapsamlı taahhütleri ne kabul ettiler ne de altta yatan sebepleri hedefleyen alternative önlemler sunmuştur.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupa Futbol Taraftarları Ağı, Terre des Hommes ve Uluslarası Şeffaflık Örgütü Almanya gibi sivil toplum örgütleri FIFA’nın Dünya Kupasında ve diğer turnuvalarda insan hakları ihlallerine ve yolsuzluğa sebep olmaması veya katkıda bulunmaması için beş adaya başkanlıklarının ilk 100 gününde atılması gereken altı gerekli adım hakkında çağrıda bulundular.

Hiçbiri bu adımların tamamı için bir taahhütte bulunmayı kabul etmezken, dördü – Jerome Champagne, Prens Ali bin Al-Hussein, Gianni Infantino ve Şeyh Salman Al-Khalifa – cevap verdi ve sivil toplum örgütleri tarafından gündeme getirilen bazı sorunlarla mücadele edeceklerini belirtti. Başkan adayları, şeffaflık ve mesuliyetlerin her düzeyde geliştirilmesi gerektiğini kabul ederken hiçbiri bu mücadelede alınacak önlemlerin denetlenmesi için kurulacak bağımsız bir danışma heyeti ihtiyacını kabul etmedi. Ancak, Prens Ali eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın bağımsız gözlemci grubuna liderlik etmesi yönündeki planlarını açıkladı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Almanya’dan Sylvia Schenk:

“Adaylarının hiçbirinin büyük spor etkinliklerindeki insan hakları ihlallerini ve yolsuzluğu önlemek için güçlü eylemler hakkında taahhütte bulunmak istememeleri, FIFA’nın üst düzeyindeki insanların katetmesi gereken uzun bir yol olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde etkinlikten etkilenebilecek yerel topluluklara ve insan hakları ve şeffaflık hakkında uzmanlığa sahip organizasyonlara sistematik bir şekilde danışmanın önemini anlamak için de uzun bir yol katetmeleri gerekli.”

“Açık olalım. 2018’de Rusya’da ve 2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupaları ile bağlantılı insan hakları ihlallerini önlemek için kaybedilecek zaman yoktur. Dünya Kupası yerel nüfusa zarar vermemelidir.”

“Eylemler kelimelerden daha güçlü ses getirir ve yeni FIFA başkanı kim olursa olsun gelecekteki etkinliklerin insan hakları ihlalleri ve yolsuzlukla gölgekenmesini istemiyorsa hemen harekete geçmelidir.”

Sivil Toplum Örgütleri tarafından verilmesi istenen taahhütler:

• Dünya Kupası veya diğer FIFA organizasyonlarına ev sahipliğinin her aşamasında insan haklarını korumak ve yolsuzluğu önlemek için etkili önlemler alınmasından emin olmak için adımlar atılması

• Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonları ile bağlantılı yolsuzluk ve insan hakları ihlali riskinin belirlenmesi, önlenmesi ve azaltılması için etkili önlemlerin uygulamaya konulması

• 2018 ve 2022 Dünya Kupaları ile ilgili insan hakları ihlallerinin engellenmesi için Rus ve Katarlı yetkililere çağrıda bulunulması

• Ulusal ve kıtasal federasyonlarla birlikte FIFA içinde de mesuliyetin ve şeffaflığın artırılması ve tedbirlerin uygulanmasını denetleyecek bağımsız bir danışma kurulunun kurulması

• Kadın oyununa yatırım yaparak cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınlara ve LGBTI bireylere karşı ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve Dünya Kupası veya diğer FIFA organizasyonlarının ev sahipliğinde ayrımcı uygulamalara son verilmesi

• Dünya Kupası veya başka bir FIFA organizasyonunun ev sahipliğinden etkilenecek yerel topluluklara ve sivil toplum örgütlerine danışılması ve uygun olduğunda organizasyon ile bağlantılı insan hakları ihlaline uğrayan topluluklara yardım

Adaylar bu isteklere nasıl cevap verdi?

Jerome Champagne 2018 ve 2022 Dünya Kupaları için insan hakları ihlallerinin önlenmesi adına Rus ve Katarlı yetkililere çağrıda bulunmayı kabul ettiği düzenlenmiş taahhütler ile cevap verdi. Kadınlara ve LGBTI bireylere karşı ayrımcılıkla mücadele etmeyi ve FIFA organizasyonlarının ev sahipliğinde ayrımcı uygulamalara son vermeyi taahhüt etti. Bağımsız danışma kurulu kurulmasını ve sivil toplum örgütleri ile FIFA organizasyonlarından etkilenen ‘kesin tanımı olmayan’ gruplara danışmayı taahhüt etmedi.

Prens Ali bin Al-Hussein taahhütnameyi kabul etmedi ama manifestosunun önceliklerinin genç oyuncu ticaretinin düzenlenmesi ve oyuncuların ve taraftarların ırkçılıktan korunması olduğunu belirten bir mektupla cevap verdi. Kadın futbolunun gelişmesi için yaptığı eylemlerin altını çizdi, gelecek FIFA Dünya Kupalarında insan ve işçi haklarına saygı gösterilmesi gerektiğinden bahsetti ve başkan olarak ev sahibi ülkeleri bu konulardan sorumlu tutacağını taahhüt etti. Rusya ve Katar’da düzenlenecek Dünya Kupaları ile bağlantılı insan hakları problemleri, FIFA organizasyonlarında ortaya çıkabilecek benzer durumların belirlenmesi amacıyla önlemler alınması, veya sorumlulukları denetleyecek bağımsız bir danışma heyeti kurulması ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmadı.

Gianni Infantino manifestosunun taahhütname içeriğinin büyük bir bölümünün yanı sıra yönetim, şeffaflık, hisse sahiplerinin katılımı, çeşitlilik ve şeffaf başvuru süreçlerini kapsadığını belirten bir mektup ile cevap verdi. ‘FIFA turnuvalarının ev sahipliğinde doğrudan etkisi olan işçilerin insan haklarına saygı gösterilmesinin’ FIFA’nın ‘bariz sorumluluğu’ olduğunu belirtti. İnsan hakları ve yolsuzlukla mücadele tedbirleri için UEFA EURO 2016’nın durumuna vurgu yaptı. Özenli tedbirlerin uygulanması veya 2018 ve 2022 Dünya Kupalarıyla bağlantılı insan hakları ihlallerinin önlenmesi için Rusya ve Katar’a çağrıda bulunulması hakkında bir taahhütte bulunmadı. Sorumlulukları denetleyecek bağımsız bir danışma heyeti kurulması hakkında bir söz vermedi.

Şeyh Salman Al-Khalifa kadın futboluna yatırım yapacağını ve organizasyonların ev sahipliğinde azınlık gruplara uygulanan ayrımcı uygulamalara son vereceğini taahhüt eden düzenlenmiş bir taahhütname imzaladı. İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi ve işçilerin güvenliğinin sağlanması için Dünya Kupalarının ev sahiplerine çağrıda bulunacağını belirtti ancak Rusya 2018 ve Katar 2022 ifadelerini kaldırdı. Ayrıca kadınlara ve LGBTI bireylere karşı ayrımcılıktan bahsedilen yerler ile birlikte sivil toplum örgütleri ile etkileşimden bahsedilen yerleri taahhütnameden kaldırdı. Sorumlulukları denetleyecek bağımsız bir danışma heyeti kurulması hakkında bir söz vermedi.

Tokyo Sexwale cevap vermedi.

Taahhütnameyi gönderen organizasyonlar:
Uluslararası Af Örgütü Hollanda
Uluslararası Af Örgütü Birleşik Krallık
İnsan Hakları İzleme Örgütü
Avrupa Futbol Taraftarları Ağı
Terre des Hommes
Uluslararası Şeffaflık Örgütü Almanya

Adaylardan gelen cevapların tam metni veya daha fazla bilgi için:

Daniela Wurbs: +49-40-370-877-51; or info@fanseurope.org.
Follow us on Twitter @FansEurope

İLETİŞİM

Football Supporters Europe eV

Koordinationsbüro

Postfach 30 62 18
20328 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 370 877 51
Fax: +49 40 370 877 50
Email: info@fanseurope.org

Künye